Jump to content

O nás

Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší společnosti je profesionalita a mnohaletá zkušenost na trhu. Navíc se náš vyškolený personál nejlépe postará o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Fyzická ostraha 

Základ činnosti BS SECOR tvoří kompletní servis služeb související s poskytováním fyzické ostrahy a ochrany objektů a majetku svých klientů. Výkon fyzické ostrahy je prováděn formou střežení zaměstnanci ve firemní uniformě. V případě potřeb a požadavků klienta pak zaměstnanci v civilním oděvu. Zaměstnanci BS SECOR jsou pro daný výkon služby vždy řádně vystrojeni, vybaveni a proškoleni.

V případě požadavku je ostraha objektu klienta prováděna zaměstnancem strážní služby se psem. Jedná se o psy služebních plemen s řádným výcvikem a platným očkováním.

 Výkon lze kombinovat jako službu pochůzkovou, střežení v požadovaném prostoru, nebo strážení pevného stanoviště (kontrola na vrátnici, sledování pohybu osob, věcí, vozidel)

Kontrola činnosti a výkonu služeb 

Je prováděna odpovědnými zaměstnanci BS SECOR a pověřenými osobami klienta, po dohodě s objednatelem lze také technickými prostředky.

BS SECOR zaměstnává pouze trestně a morálně bezúhonné zaměstnance. Na výběr zaměstnanců se klade velký důraz. Je uskutečňován na základě vstupních testů a pohovorů. Podmínkou je předložení výpisu z rejstříku trestů a osvědčení o zdravotní způsobilosti.

Zaměstnanci strážní služby jsou pro svoji činnost náležitě připraveni, vycvičeni a pravidelně proškolováni. Školení probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnou legislativou, dle vnitřních směrnic a pokynů BS SECOR, specifik střeženého objektu, vnitřních řádů a organizačních směrnic klienta.

Zaměstnanci BS SECOR jsou vázáni mlčenlivostí, což schvalují podpisem smlouvy před svým nástupem do pracovního poměru. 

Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou naší práce. 

 

Napište nám!

Kontaktní informace

SECOR
Horní Česká 218/42
Znojmo
669 02
Česká republika
IČ:
66075254
DIČ

Naše společnost zajišťuje ročně více zakázek pro soukromé či státní organizace po celé ČR.

Každou zakázku jsme schopni upravit na základě Vašich individuálních požadavků a potřeb

Naše služby jsou koncipovány tak, aby byly cenově bezkonkurenční při zachování všech požadavků na kvalitu poskytovanému servisu našim klientům.